Krytie:

22.01.2012 14:28

21.1.2012 ,,BAK" nakryl suku 

ILLA z Hnedej Skaly

 

dátum narodenia: 20.10.2007

číslo zápisu: SUCHNO 56310

bonitácia: 5V5/55 N – I. tr.

farba: vlkosivá

DBK: A, DLK: A

výstavné ocenenia: Veľmi Dobrá

skúšky: SVV 1